Služby

Tvorba internetových aplikací


Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, v informačním věku je skoro nutnost využít informačních technologií ke zvýšení efektivity a usnadnění práce ve všech možných oblastech. Internetové aplikace jednoduše umožòují propojit internetové a intranetové systémy a získat mnoho potřebných dat, informací nebo zákazníkù.

S pomocí systému MultiCMS mùžete mít rychle a levně profesionální stránky, které si sami budete moct spravovat.

Nabízíme Vám vytvoření internetové aplikace dle Vašeho přání, a» jsou to internetové obchody, editory novinek, editory stránek, specifické internetové servery a další projekty. Využití pokročilých technologií, zabezpečení dat, platforma Linux, MS Windows a další.

Tvorba internetových stránek


V informačním věku a novém tisíciletí je samozřejmostí a nutností pro jakoukoliv firmu mít své internetové stránky. Z mnoha informačních kanálù je nejobsáhlejším právě internet a mnoho lidí hledá informace právě zde. Je to účinný a rychlý nástroj jak zjistit základní informace o společnosti, kontakty a nabídku produktù a služeb.

Nabízíme Vám vytvoření internetové prezentace dle Vašeho přání. Navrhneme obsah, který by Vaše stránky měli obsahovat a rádi umožníme mnoha potencionálním zákazníkùm získat informace o Vás a Vaší firmě. Vhodným rozšířením stránek je internetový obchod nebo systém pro úpravu aktuálních informací s možností registrace zájemcù o novinky. Jakýkoliv systém podporující zpětnou vazbu na Vaše stránky a Vaší firmu podpoří povědomí o prezentované firmě širokému okruhu potencionálních nebo budoucích zákazníkù.

Internet umožòuje vložit ankety a další dotazníky s minimálními náklady, které mohou být přínosem pro Vaší firmu a usnadnit marketingová a obchodní rozhodnutí. Jakékoliv data lze propojit a analyzovat pro rùzné účely.

Dùležitá je také vazba se stávajícími stránkami jako vyhledávače a seznamy. Vaše stránky též lze podpořit pomocí internetové reklamy.

Vedle statických stránek je možné vytvořit dynamické stránky např. pomocí systému MultiCMS, na který se specializujeme. Reference naleznete v menu.

Vývoj aplikací


Pokud již program, který hledáte, nemáme v naší nabídce, lze ho vytvořit dle Vašich představ. Na Vaše přání analyzujeme a navrhneme řešení. Mnoho firem mají určitou vizi funkčnosti aplikace, kterou téměř vždy rozšíříme o mnoho vlastností, které se pro ně zdají složité až nemyslitelné.

Příchod informačních technologií umožòuje zefektivnit a zjednodušit Vaší práci. Uspořený čas mùžete využít pro další rozvoj podnikání. Vývoj software, vývoj databázových aplikací Vám to umožòuje. Software mùže být pro operační systém MS Windows, Linux či nezávislý na operačním systému, provázaný s intranetem či internetem, postavený na rùzných technologiích - svět výpočetní techniky je otevřený.

Aby software plně vyhovoval, je nutné přesně analyzovat Vaše potřeby. Během vývoje je nutná zpětná vazba od uživatelù. Během nasazení se objevují samozřejmě návrhy na zlepšení a rozšíření. Software je tvořen tak, aby byl bezproblémově v budoucnosti rozšiřitelný a umožnil další rozvoj použití informačních technologií ve Vaší firmě. Dnes populární a otevřený formát XML a další technologie lze využít k propojení software s internetovými stránkami, v informačním věku tolik dùležitými, nebo dalším software třeba i na mobilním zařízení typu mobilního telefonu nebo PDA. Není také problém převést Vaše existující data v jakékoliv formě do nového programu.

Pokud Vámi potřebný software není jednoúčelový a zdají se Vám náklady být příliš vysoké, nabízíme Vám vývoj formou spolupráce na softwarovém projektu, který se mùže prodávat dalším případným zájemcùm.

Webhosting


Pro naše zákazníky jsme připravili webhostingové služby, které jsou optimalizovány pro naše systémy. Díky přijatelné ceně mohou náš hosting využít i ostatní, kteří nevyužívají některou z našich služeb.

 Název Prostor Emailù Databáze Cena
 Small

 0,5 GB

 3

 0

 50,-

 Start

 5 GB

 20

 1

 85,-

 Normal

 15 GB

 50

 5

 150,-

 Profi

 30 GB

 

 10

 280,-

 E-Business

 50 GB

 

 500,-

* na serveru je k dispozici skriptovací jazyk PHP, databáze MySQL, neomezené subdomény
* ceny jsou bez DPH za jeden měsíc.

Serverhosting

Vedle standardního hostingu našim zákazníkùm mùžeme nabídnout hosting vlastního serveru (dodá zákazník). My server připravíme, připojíme a budeme se starat o jeho provoz, zálohu a zabezpečení. A to vše již za cenu 3000,- / měsíc. Více informací poskytneme na dotaz.

Vedle hostingu včetně správy mùžeme nabídnout všem hosting serveru od 5000,- / měsíc.

Poradenské služby


Mimo oblast tvorby software jsme schopni též poskytnout poradenské služby. Máme rozsáhlé zkušenosti s tvorbou software a jeho nasazením do reálné situace. Dokážeme analyzovat a navrhnout řešení Vašeho problému.