Vývoj aplikací

Pokud již program, který hledáte, nemáme v naší nabídce, lze ho vytvořit dle Vašich představ. Na Vaše přání analyzujeme a navrhneme řešení. Mnoho firem mají určitou vizi funkčnosti aplikace, kterou téměř vždy rozšíříme o mnoho vlastností, které se pro ně zdají složité až nemyslitelné.

Příchod informačních technologií umožòuje zefektivnit a zjednodušit Vaší práci. Uspořený čas mùžete využít pro další rozvoj podnikání. Vývoj software, vývoj databázových aplikací Vám to umožòuje. Software mùže být pro operační systém MS Windows, Linux či nezávislý na operačním systému, provázaný s intranetem či internetem, postavený na rùzných technologiích - svět výpočetní techniky je otevřený.

Aby software plně vyhovoval, je nutné přesně analyzovat Vaše potřeby. Během vývoje je nutná zpětná vazba od uživatelù. Během nasazení se objevují samozřejmě návrhy na zlepšení a rozšíření. Software je tvořen tak, aby byl bezproblémově v budoucnosti rozšiřitelný a umožnil další rozvoj použití informačních technologií ve Vaší firmě. Dnes populární a otevřený formát XML a další technologie lze využít k propojení software s internetovými stránkami, v informačním věku tolik dùležitými, nebo dalším software třeba i na mobilním zařízení typu mobilního telefonu nebo PDA. Není také problém převést Vaše existující data v jakékoliv formě do nového programu.

Pokud Vámi potřebný software není jednoúčelový a zdají se Vám náklady být příliš vysoké, nabízíme Vám vývoj formou spolupráce na softwarovém projektu, který se mùže prodávat dalším případným zájemcùm.