Další služby

Poradenské služby

Společnost Smartware s.r.o. není jen běžným poskytovatelem služeb v oblasti IT, vývoje a bezpečnosti. Stále rozšiřujeme a vzděláváme naše týmy a rozšiřujeme své obzory. Nabízíme konzultace z oblasti informačních systémů, kybernetické bezpečnosti, hardware, software a sítí. 

Outsourcing

Potřebujete kvalitní pracovní síly pro svůj projekt?

Víme, že zajistit kvalitní odborníky není jednoduché ani levné. My dokážeme efektivně využívat našich kapacit, dle potřeb je rozšiřovat a poskytnout je formou outsourcingu. Umíme IT odborníky nejen najít, ale i vzdělat a rozvíjet. Potřebujete pracovníky, kteří se dokážou vcítit do Vašeho projektu a dokáží navrhnout a implementovat skvělá řešení Vašich potřeb.

Outsourcing přináší mnoho výhod:
 • Nižší náklady, kterých lze dosáhnout
 • Přenesení rizik na poskytovatele
 • Vyšší kvalita nabízených služeb ze strany poskytovatele
 • Rychlé řešení nedostatku vlastních lidských zdrojů
 • Možnost krátkodobého nasazení externích lidských zdrojů nebo využití částečného úvazku
 • Lepší územní pokrytí poskytovatele
 • Větší zkušenosti dodavatele s konkrétní oblastí nebo technologií
Nabízíme speciality pro tyto role:
 • DPO (Pověřenec ochrany osobních údajů)
 • Manažer kybernetické bezpečnosti
 • Architekt kybernetické bezpečnosti
 • BI analytik
 • Systémový analytik
 • Vývojář
 • Tester
 • Project manager
 • Auditor
 • Cloud specialista

Správa sítí

Zajišťujeme návrh, implementaci a správu sítí. Pracujeme s ověřenými technologiemi a dodavateli serverů, síťových prvků, firewallů s strukturované kabeláže.

Zajišťujeme správu serverů na platformě Linux a Windows Server.

Reverzní inženýrství

Zabýváme se také analýzou a rekonstrukcí algoritmů, databázových modelů a dat. Vše s ohledem na právní aspekty.

Dodávky HW a SW

Dodáváme potřebný hardware a software při implementacích informačních systémů, projektů kybernetické bezpečnosti, implementaci síťové infrastruktury nebo pro další potřeby našich zákazníků.