MultiCMS

Jsme spoluautorem vybraných modulù systému MultiCMS a jeho autorizovaným implementátorem.

Systém MultiCMS vznikl jako dùsledek vysokých nárokù dnešních uživatelù internetu. Systém MultiCMS poskytuje majiteli internetových stránek plnou kontrolu nad obsahem jeho stránek a další možnosti jako např. možnost využít internetový obchod, galerii fotografií či správu reklamy.

V informačním věku a novém tisíciletí je samozřejmostí a nutností pro jakoukoliv firmu mít své internetové stránky. Z mnoha informačních kanálù je nejobsáhlejším právě internet a mnoho lidí hledá informace právě zde. Je to účinný a rychlý nástroj jak zjistit základní informace o společnosti, kontakty a nabídku produktù a služeb.

Příchod informačních technologií umožòuje zefektivnit a zjednodušit Vaší práci. Uspořený čas mùžete využít pro další rozvoj podnikání. Vývoj software, vývoj databázových aplikací Vám to umožòuje.

Dnešní moderní firma potřebuje přehledné internetové stránky, a» už se jedná o elektronický obchod nebo jen stránky se zdrojem informací pro podporu prodeje. Dnešní firma také potřebuje zaběhnutou infrastrukturu mezi kterou by neměl chybět informační systém.

Systém Multi Content Management System Vám umožní rychle a levně zpracovat dynamické internetové stránky hodné Vašich klientù i intranetový webový informační systém.

Internet v dnešní době mùže svým uživatelùm nabídnout hodně. Někteří majitelé a ředitelé firem, mezi které určitě nepatříte, si to neuvědomují. Internet nenabízí pouze možnost zřídit elektronický obchod, ale i další nástroje pro podporu prodeje a informovanosti. V dnešní době mnoho lidí nehledá informace v knihovnách či u prodejcù, ale právě na internetu. Internet poskytuje okamžitý přístup k mnoha informacím. Lidé v ČR možná ještě nemají velkou dùvěru v elektronické obchody, ale postupem času se to mění. Lidé dnes hledají informace o produktech na internetu a po dùkladném přezkoumání jdou přímo k prodejci či si produkt objednají přeci jen přes internet. Člověk v dnešní složité době požaduje přesné a rozsáhlé informace, které mu internet mùže poskytnout. Velké plus internetu je, že u něho nejsou tak rozsáhlé náklady jako při výrobě prospektù. Internet určitě prospekty zcela nenahradí, ale i na prospektech bývá odkaz právě na internetové stránky pro více informací.

Internet také nabízí další možnosti. Marketingové prùzkumy téměř bez nákladù. Pomocí anket lze získat informace od lidí navštěvujících Vaše stránky. Pomocí registrace uživatelù lze dosáhnout dělení uživatelù na skupiny a dále pomocí dataminingu zpracovávat a vyhodnocovat získané informace nejen z anket, ale i z objednaných produktù z elektronického obchodu. Vedle statistik lze dosáhnout i cílených nabídek.

Naše vize internetové prezentace je vlastnit přehledné, dobře graficky zpracované internetové stránky, které klientùm poskytnou mnoho informací a udrží jejich navštěvovanost. Internetové stránky by měli pomocí internetové reklamy zvýšit povědomí a přestiž u klientù. Stránky mohou také nabídnout klientský přístup k informacím a umožnit efektivní komunikaci pomocí internetu.

Pomùžeme Vám vytvořit profesionální stránky plné informací, které uživatele přesvědčí o Vaší profesionalitě a vysoké úrovni Vaší práce. Umožníme Vám proniknout více do informačních technologií a kvalitně Vaší firmu prezentovat na internetu.

Náš editační systém Vám též mùže ušetřit nemalé náklady na pořízení hardware a software. Náš systém pracuje nejen s prohlížečem Microsoft Internet Explorer, ale i prohlížečem Mozilla (omezení na tyto prohlížeče se týká jen administrační části stránek). Mozilla je dostupná i pro jiné operační systémy jako např. Linux. Linux s menšími nároky na hardware a s nulovou cenou umožòuje vytvořit levnou stanici pro obsluhu systému i ze staršího počítače. Váš webmaster nebo jiná osoba, pověřená úpravou stránek, nemusí mít drahou licenci Microsoft Windows. Díky OS Linux a jiným aplikacím lze tento systém využít dostatečně pro kancelářské potřeby.

Více informací a ceník naleznete na samostetných webových stránkách věnovaných systému MultiCMS: www.multicms.net