Produkty

InfoBeam


Jsme výhradním distributorem programu InfoBeam. Vedle distribuce zajiš»ujeme technickou podporu k produktu a vyvíjíme přídavné moduly dle přání zákazníkù.

Aktuální demonstrační verzi si mùžete stáhnout zde, nebo Vám ji na žádost zašleme poštou za cenu poštovného a media.
Demonstrační smyčku bez videa si mùžete stáhnout zde (21MB),
Demonstrační smyčku s videem si mùžete stáhnout zde (42MB),
staženou smyčku vložíte pomocí synchronizace z médií

Program InfoBeam je primárně určen k vysílání informačních kanálù kabelové televize nebo jiných informací. Informační kanál je vysílán pomocí počítače za pomoci programu Microsoft PowerPoint. Program InfoBeam obsahuje další užitečné funkce jako synchronizace dat a další.

Program InfoBeam seskupuje jednotlivé části vysílání informačního kanálu do smyček. Hlavní vysílací smyčka určuje pořadí dalších položek. Svoje uplatnění mùže ale najít i v jiných oblastech než je kabelová televize s informačním kanálem, ale i tam, kde je třeba předávat konkrétní informace v předem definovaných časech.

Program umožòuje časování jednotlivých snímkù, podsmyček, příkazù externím zařízením a dalším možným položkám smyčky. Lze zadat od až do data, časový interval, vložení přesně na čas s možností opakování a omezit na určité dny v týdnu.

Program InfoBeam obsahuje ve vlastní ploše okna seskupující jednotlivé soubory z nichž je sestavena smyčka. Do smyček je možno neomezeně vkládat již zmíněné podsmyčky. Dále je možno pro přehlednost vkládat i volné řádky. Program je schopný rozpoznat a synchronizovat zadanou smyčku na jiný počítač jak je třeba (pomocí disket či po síti (vyžaduje modul Synchronizace pomocí TPC/IP)). Aktualizuje pouze změněné soubory. Tím lze ušetřit čas i peníze např. při připojení přes vytáčenou linku. Automatický výběr lze i ručně upravit. Program InfoBeam je možné vzdáleně ovládat základními povely jako spuštení nebo zastavení vysílání. Další možnost je zobrazení naléhavého textu a loga a další funkce viz. níže.

Verze 2 a výše má minimální nároky na použitý hardware. Počítač, který zvládne Microsoft PowerPoint zvládne i program InfoBeam. Další informace naleznete v nápovědě k programu či demoverzi.

Program využívá a vyžaduje ke své činnosti program Microsoft PowerPoint verze 97, 2000 nebo XP. Program InfoBeam mùžeme chápat jako nadstavbu k programu Microsoft PowerPoint se kterým úzce spolupracuje.

Nemusíte se učit žádné nové složité prostředí stačí umět MS PowerPoint a doučit se jednoduché ovládání programu InfoBeam.


Volitelné moduly pro rozšíření základní části programu:

1) Modul Synchronizace pomocí TCP/IP - umožòuje pomocí místní sítě nebo internetu synchronizovat data na vzdálený počítač. V případě synchronizace po internetu se předpokládá trvalé připojení u vysílacího PC s vlastním IP (u MS Windows 2000 lze vytvořit VPN pomocí dvou modemù). (Modul je nutný na straně výrobního i vysílacího PC.)
2) Modul Naléhavý informační text - umožòuje během vysílání zobrazit bez přerušení vysílání informační běžící text v zápatí obrazovky. Volba textu je možná pomocí programu po připojení ke vzdálenému vysílacímu PC nebo pomocí internetu na stránkách s omezeným přístupem (k dispozici je verze PHP a verze ASP, ukázka a návod je dodáván společně s programem). Takto mùžete dát možnost např. místnímu úřadu použít informační kanál k informování pomocí regionální televize. Modul umožòuje zvolit vzhled textu a pozadí. Lze též použít jednoduché časování ve formě zadaní začátku a délky vysílání textu. (Modul je nutný pouze na straně vysílacího PC.)
3) Modul Logo - umožòuje zobrazit logo televizního informačního kanálu v levé horní nebo pravé horní části obrazovky bez nutnosti vkládat jej do každého snímku. Logo je zobrazeno stále, efekty programu PowerPoint jej neovlivòují. Logo lze zvolit jako prùhledné pomocí jedné zvolené prùhledné barvy. (Modul je nutný pouze na straně vysílacího PC.)
4) Modul PCRemote - modul pro ovládání externí audiovizuální techniky pomocí externího programu PCRemote, podpora PCRemote je integrována do programu InfoBeam.
5) Modul Export na WWW - modul umožòuje export smyčky ve statické podobě do formátu internetových stránek. Exportují se jen snímky prezentace a to ty, které daný den mají být na informačním kanále vysílány. Program umí i automatický upload na www stránky přes protokol FTP. Data lze též uložit do vybraného adresáře. Takto vytvořenou prezentaci mùžete vypálit na CD a prezentovat. Vzhled stránek lze ovlivnit pomocí šablon nebo dynamického obsahu stránek, který čerpá informace z XML souboru. XML se generuje automaticky s exportem. Ukázka s jednou grafickou variantou k nahlédnutí zde. (Modul je nutný na počítači, kde bude probíhat export (ruční nebo automatický).)
6) Modul Automatická záměna textu - modul umožòuje automatické načtení z textových dat nebo dat z internetu a zaměnit text v textovém poli či zaměnit obrázek ve snímcích (modul nepracuje s MS PowerPoint verze 97). (Modul je nutný pouze na straně vysílacího PC.)
7) Archivace - modul umožòuje archivaci uzpùsobenou potřebám kabelové televize. Z archivu je možné prohlížet obsah a zobrazení smyčky přímo bez nutnosti ji obnovavat. Z archivu je možné obnovit smyčku nebo její část z libovolného dne. (Modul je nutný pouze na straně výrobního PC.)

Stávající uživatelé si mohou stáhnout po autorizaci bezplatnou aktualizaci programu na verzi 2.00.0522 zde. Ke stažení musíte zadat jméno oprávněného uživatele a autorizační kód jako heslo. Nápovědu naleznete v přiloženém textovém souboru.


Kvalifikovaná technická podpora se Vám vždy vynasnaží s jakýmkoliv problémem pomoci.
Program byl vyvinut za spolupráce se společností KATEL spol. s r.o.
CENA: 11990,- Kč - jedná se o koncovou cenu. V ceně jsou zahrnuty 3 licence.
CENA Další licence: 2990,- Kč / 1 licence

UPGRADE na verzi 2.30: 1790,- Kč / 1 licence

MODUL Synchronizace pomocí TCP/IP: 1590,- / 1 licence
MODUL Naléhavý informační text: 1390,- / 1 licence
MODUL Logo: 790,- / 1 licence
MODUL PCRemote: při zakoupení s programem PCRemote zdarma, při zakoupení samostatně 490,- / 1 licence
MODUL Export na WWW: 2590,- / 1 licence
MODUL Aut. záměna textù: 1590,- / 1 licence
MODUL Archivace: 3290,- / 1 licence
CENA ©kolení: dle dohody

SW PCRemote: 8714,- / 1 licence
Dálkově ovládaný přep. AV - 3 vstupy - 2 výstupy: 2100,-
Rozdělovací zesilovač AV - 1 vstup - 4 výstupy: 1429,-
Converter VGA - PAL: 5042,-

 
Ceny platí k 1.10.2004, všechny ceny jsou bez DPH (20%)
 
Náhledy: InfoBeam | Ukázka exportu na WWW

MultiCMS


Jsme spoluautorem vybraných modulù systému MultiCMS a jeho autorizovaným implementátorem.

Systém MultiCMS vznikl jako dùsledek vysokých nárokù dnešních uživatelù internetu. Systém MultiCMS poskytuje majiteli internetových stránek plnou kontrolu nad obsahem jeho stránek a další možnosti jako např. možnost využít internetový obchod, galerii fotografií či správu reklamy.

V informačním věku a novém tisíciletí je samozřejmostí a nutností pro jakoukoliv firmu mít své internetové stránky. Z mnoha informačních kanálù je nejobsáhlejším právě internet a mnoho lidí hledá informace právě zde. Je to účinný a rychlý nástroj jak zjistit základní informace o společnosti, kontakty a nabídku produktù a služeb.

Příchod informačních technologií umožòuje zefektivnit a zjednodušit Vaší práci. Uspořený čas mùžete využít pro další rozvoj podnikání. Vývoj software, vývoj databázových aplikací Vám to umožòuje.

Dnešní moderní firma potřebuje přehledné internetové stránky, a» už se jedná o elektronický obchod nebo jen stránky se zdrojem informací pro podporu prodeje. Dnešní firma také potřebuje zaběhnutou infrastrukturu mezi kterou by neměl chybět informační systém.

Systém Multi Content Management System Vám umožní rychle a levně zpracovat dynamické internetové stránky hodné Vašich klientù i intranetový webový informační systém.

Internet v dnešní době mùže svým uživatelùm nabídnout hodně. Někteří majitelé a ředitelé firem, mezi které určitě nepatříte, si to neuvědomují. Internet nenabízí pouze možnost zřídit elektronický obchod, ale i další nástroje pro podporu prodeje a informovanosti. V dnešní době mnoho lidí nehledá informace v knihovnách či u prodejcù, ale právě na internetu. Internet poskytuje okamžitý přístup k mnoha informacím. Lidé v ČR možná ještě nemají velkou dùvěru v elektronické obchody, ale postupem času se to mění. Lidé dnes hledají informace o produktech na internetu a po dùkladném přezkoumání jdou přímo k prodejci či si produkt objednají přeci jen přes internet. Člověk v dnešní složité době požaduje přesné a rozsáhlé informace, které mu internet mùže poskytnout. Velké plus internetu je, že u něho nejsou tak rozsáhlé náklady jako při výrobě prospektù. Internet určitě prospekty zcela nenahradí, ale i na prospektech bývá odkaz právě na internetové stránky pro více informací.

Internet také nabízí další možnosti. Marketingové prùzkumy téměř bez nákladù. Pomocí anket lze získat informace od lidí navštěvujících Vaše stránky. Pomocí registrace uživatelù lze dosáhnout dělení uživatelù na skupiny a dále pomocí dataminingu zpracovávat a vyhodnocovat získané informace nejen z anket, ale i z objednaných produktù z elektronického obchodu. Vedle statistik lze dosáhnout i cílených nabídek.

Naše vize internetové prezentace je vlastnit přehledné, dobře graficky zpracované internetové stránky, které klientùm poskytnou mnoho informací a udrží jejich navštěvovanost. Internetové stránky by měli pomocí internetové reklamy zvýšit povědomí a přestiž u klientù. Stránky mohou také nabídnout klientský přístup k informacím a umožnit efektivní komunikaci pomocí internetu.

Pomùžeme Vám vytvořit profesionální stránky plné informací, které uživatele přesvědčí o Vaší profesionalitě a vysoké úrovni Vaší práce. Umožníme Vám proniknout více do informačních technologií a kvalitně Vaší firmu prezentovat na internetu.

Náš editační systém Vám též mùže ušetřit nemalé náklady na pořízení hardware a software. Náš systém pracuje nejen s prohlížečem Microsoft Internet Explorer, ale i prohlížečem Mozilla (omezení na tyto prohlížeče se týká jen administrační části stránek). Mozilla je dostupná i pro jiné operační systémy jako např. Linux. Linux s menšími nároky na hardware a s nulovou cenou umožòuje vytvořit levnou stanici pro obsluhu systému i ze staršího počítače. Váš webmaster nebo jiná osoba, pověřená úpravou stránek, nemusí mít drahou licenci Microsoft Windows. Díky OS Linux a jiným aplikacím lze tento systém využít dostatečně pro kancelářské potřeby.

Více informací a ceník naleznete na samostetných webových stránkách věnovaných systému MultiCMS: www.multicms.net