Tvorba internetových stránek

V informačním věku a novém tisíciletí je samozřejmostí a nutností pro jakoukoliv firmu mít své internetové stránky. Z mnoha informačních kanálù je nejobsáhlejším právě internet a mnoho lidí hledá informace právě zde. Je to účinný a rychlý nástroj jak zjistit základní informace o společnosti, kontakty a nabídku produktù a služeb.

Nabízíme Vám vytvoření internetové prezentace dle Vašeho přání. Navrhneme obsah, který by Vaše stránky měli obsahovat a rádi umožníme mnoha potencionálním zákazníkùm získat informace o Vás a Vaší firmě. Vhodným rozšířením stránek je internetový obchod nebo systém pro úpravu aktuálních informací s možností registrace zájemcù o novinky. Jakýkoliv systém podporující zpětnou vazbu na Vaše stránky a Vaší firmu podpoří povědomí o prezentované firmě širokému okruhu potencionálních nebo budoucích zákazníkù.

Internet umožòuje vložit ankety a další dotazníky s minimálními náklady, které mohou být přínosem pro Vaší firmu a usnadnit marketingová a obchodní rozhodnutí. Jakékoliv data lze propojit a analyzovat pro rùzné účely.

Dùležitá je také vazba se stávajícími stránkami jako vyhledávače a seznamy. Vaše stránky též lze podpořit pomocí internetové reklamy.

Vedle statických stránek je možné vytvořit dynamické stránky např. pomocí systému MultiCMS, na který se specializujeme. Reference naleznete v menu.